Zachęcamy do udziału w akcji mającej na celu pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.