Na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - musisz złożyć kolejny wniosek - od 1.08.2017r. do 31.10.2017r.

Jeśli pobierasz 500 złotych zasiłku wychowawczego z rządowego programu 500+, powinieneś złożyć kolejny wniosek. Na podstawie dotychczasowych wniosków pieniądze będą wypłacane tylko do września 2017.

Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy korzystający ze świadczenia 500+ powinni po raz kolejny złożyć wnioski o ustalenie prawa do jego otrzymywania. Złożenie wniosku pozwoli na kontynuację świadczenia od października 2017r.

Jeśli tego nie zrobimy, zasiłek przestanie być wypłacany.

WAŻNE: Nowe wnioski, można składać dopiero od 1 sierpnia 2017r.


Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej. Można to zrobić przy pomocy bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, profilu zaufanego ePUAP lub PUE ZUS.

Osobiście wnioski można składać:

w siedzibie GOPS w Wiszni Małej ul Wrocławska 2, w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK– 8:00-16:00

WTOREK– 8:00-16:00

ŚRODA– 8:00-17:00

CZWARTEK– 8:00-16:00

PIĄTEK– 7:00-18:00 (godziny wydłużone tylko w miesiącu sierpniu)

Bliższe Informacje udziela:

GOPS w Wiszni Małej

tel. 71 310 68 32 wewn. 41;

fax. 71 310 53 59

E-mail: gops@wiszniamala.pl

Wzory wniosków są dostępne w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.