Zapraszamy dzieci z gminy Wisznia Mała na nieodpłatne półkolonie.