Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Wisznia Mała.

Więcej informacji na BIP Wisznia Mała (link).