We wtorkowe popołudnie, 5 grudnia 2017 roku, w Galerii na Zakręcie w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami, którzy otrzymali wsparcie z Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich na realizację zgłoszonych projektów. Wszystkich przybyłych powitał Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, podziękował za udział w projekcie i pogratulował otrzymania grantów.

Po części wstępnej nastąpiło podpisanie umów z podmiotami, którym przyznano dofinansowanie. Ze strony LGD umowy podpisały Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Jarczewska oraz Wiceprezes Zarządu Magdalena Tabiś.

Granty zostało przyznane w dwóch kategoriach: wzmocnienie kapitału społecznego oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Limit dostępnych środków wynosił 300 tys. zł, a wartość jednego grantu między 5-25 tys. zł.

Z gminy Wisznia Mała dofinansowanie otrzymały cztery podmioty:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji na rzecz Wiszni Małej „Nasza Wisznia”

Wysoki Kościół – Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka