W Piotrkowiczkach 11 listopada odbyła się uroczystość związana z 99 rocznicą odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. W pełnej powagi atmosferze mieszkańcy gminy Wisznia Mała obchodzili Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach, o której oprawę zadbali Gminna Orkiestra Dęta z Wiszni Małej oraz chór Amicorum. W eucharystii udział brali: Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, pani Sławomira Misiura – Hermann - Zastępca Wójta, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit, radni, sołtysi, delegacje szkół wraz z dyrektorami oraz licznie zebrani mieszkańcy.

Bezpośrednio po mszy odprawionej przez proboszcza Józefa Sadkiewicza wszyscy zebrali się pod pomnikiem Pamięci Narodowej, gdzie strzelcy Jednostki Strzeleckiej 3003 im. Orląt Lwowskich pełnili wartę, a brygadier Roman Chandoha poprowadził uroczystość. Delegacje uczciły to wyjątkowe święto poprzez złożenie kwiatów i wieńców. W trakcie uroczystości ksiądz Robert Stachowicz poświęcił pamiątkową kutą tablicę (z okazji 10-tej rocznicy powstania pomnika), która została zamontowana obok odnowionego przez strzelców Jednostki Strzeleckiej pomnika w ramach dotacji z gminy Wisznia Mała.

Po poświęceniu tablicy wójt Jakub Bronowicki zabrał głos wygłaszając okolicznościowe przemówienie. W krótkich słowach, z okazji 150 rocznicy urodzin, przypomniał postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także Ignacego Paderewskiego, którzy – jak powiedział - otworzyli drzwi wolności do naszego domu, do naszej ojczyzny. Przypomniał także postać generała Tadeusza Kościuszki, który wybudował fundamenty tego domu - wolności. Dzięki któremu mogliśmy z powrotem zacząć żyć w wolnej ojczyźnie. Koniec przemówienia wójta wieńczyła puenta: Chcielibyśmy również my jako gmina upamiętnić jednych z najważniejszych w historii Polski ludzi. W tym celu zwróciłem się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o to by nowo powstałe ronda na drodze S5, które łączą naszą gminę z siecią dróg krajowych i europejskich nazwać imieniem generała Tadeusza Kościuszki orazMarszałka Józefa Piłsudskiego. Niech łączą nas z Europą, ale też będą bramą dla mieszkańców naszej gminy do tej wolności jaką nam dali.

Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości była część artystyczna w świetlicy wiejskiej w Piotrkowiczkach. Rozpoczęła się występem zespołu ludowego Strzeszowianki, który zaprezentował ludowe pieśni patriotyczne. Następnie po nich na scenie pojawili się uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiszni Małej z autorskim przedstawieniem teatralnym „Ryzykowna gra” przygotowanym pod kierownictwem pań: Jolanty Kupis i Anny Piszczek.Jako ostatni z folkowym repertuarem wystąpił zespół Obierek z Wrocławia.

Dalsza część obchodów święta odbyła się w Krynicznie o godz. 18:00. W kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika wystąpił Chór Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ARS CANTANDI pod dyrekcją Anny Grabowskiej-Borys. Koncert zgromadził liczną publiczność, która z przyjemnością uczestniczyła w tym pięknym wydarzeniu.

Dziękujemy sołectwu Piotrkowiczki oraz pani sołtys Barbarze Wilk wraz z Radą Sołecką, jak również wszystkim pozostałym zaangażowanym w organizację uroczystości.