Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu "Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku". Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych, liderów i animatorów kultury.

 

Spotkanie w Wiszni Małej będzie ostatnim z cyklu czterech spotkań informacyjnych, na których przedstawione zostaną założenia programu, harmonogram oraz zasady naboru i realizacji projektów. W ramach programu poza spotkaniami informacyjnymi przewidziano także warsztaty oraz wspomniane już wsparcie w postaci grantów.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, operator 3-letniego programu „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku”, współfinansowanego przez Narodowego Centrum Kultury i Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w roku 2017 kontynuuje działania na rzecz wzmocnienia roli i wsparcia edukacji kulturowej poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. Zgodnie z ideą ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura” pragniemy włączyć do współpracy jak najszersze grono przedstawicieli sektora edukacji, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i animatorów kultury. Osoby te tworząc trzyosobowe zespoły będą mogły ubiegać się o granty w wysokości do 10 tys. zł na realizację inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej.

Termin i miejsce spotkania: 22 marzec 2017 r., godz. 11.00, OKSiR w Wiszni Małej


Szczegółowe informacje nt. spotkań i inne aktualności związane z programem udostępniane są na bieżąco na stronie programu www.bardzomlodakultura.pl oraz na portalu Facebook- fun page Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. Zespół programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku służy informacją pod nr tel. 71 370 02 24, e-mail: sekretariat@bardzomlodakultura.pl.

Spotkanie informacyjne
program Bardzo Młoda Kultura
na Dolnym Śląsku
22 marca (środa)
od godz. 11:00 do 14:00
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
Wisznia Mała,ul. Szkolna 1.