Dolnośląski Park Innowacji i Nauki rozpoczął realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. 

Głównym celem projektu wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez zapewnienie sprawnego systemu dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników.

Uczestnikami mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego.


Więcej informacji na stronie: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.