W dniu 08.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej - Pani Grażyna Chwastek odebrała promesę oraz podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała” .

Przedsięwzięcie obejmuje budowę około 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej w ulicach Brzoskwiniowej, Morelowej, Wiśniowej, Polnej i Stawowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w Machnicach. Całkowita wartość projektu wynosi 3 773 420 zł.

Na mocy zawartej umowy, projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wysokość dofinansowania wynosi 1 780 229 zł.

Po uzyskaniu dotacji PGK przystąpi do przygotowania dokumentacji przetargowej, tak by móc wyłonić wykonawcę robót. Realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się dwuetapowo w latach 2018-2019.