Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 19.06.2018 w Żmigrodzkim Ośrodku Kultury - kawiarnia ( ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród).

Temat szkolenia:

Temat szkolenia: "Użyteczne narzędzia współpracy dla organizacji pozarządowych, samorządu i aktywnych obywateli". Szkolenie poprowadzi dr. Agata Bulicz.