Dziewiątego kwietnia oficjalnie rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Psarach. Na terenie przepompowni ścieków PP-1 w Psarach spotkali się przedstawiciele gminy Wisznia Mała:Wójt Gminy Jakub Bronowicki, Zastępca Wójta Gminy Sławomira Misiura-Hermann, przedstawiciele PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej: Prezes Zarządu Grażyna Chwastek, Kierownik JRP Izabela Rucińska, Koordynator Projektu Monika Krymuza, jak również przedstawiciele Wykonawcy robót  – firmy ELEKTROTIM S.A. oraz przedstawiciele Inżyniera Kontraktu SWECO Consulting Sp. z o.o.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP IV:  PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PP-1” i jest to etap rozpoczynający realizację dużego Projektu pn.: „ Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.

Celem projektu jest wyposażenie w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości gminy Wisznia Mała współtworzących aglomerację Wrocław. Inwestycja ta jest kluczowa dla naszych mieszkańców i stanowi początek kanalizowania w przyszłości kolejnych miejscowości tj. Malin, Kryniczno, Rogoż. Realizacja projektu umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 2,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Psary, Szymanów i Krzyżanowice oraz spowoduje połączenie systemu wodno-ściekowego gminy Wisznia Mała z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym miasta Wrocławia. W ramach realizowanego obecnie przedsięwzięcia planowana jest budowa blisko 37 km sieci kanalizacyjnej, 6 przepompowni ścieków, stacji zlewnej ścieków dowożonych oraz ponad 2 km magistralnej sieci wodociągowej. Wartość projektu to prawie 67 mln zł, z czego dofinansowanie to ok. 35 mln zł! Inwestycja ta znacząco poprawi jakość oraz komfort życia mieszkańców naszej gminy.