W lipcu Pani Janina Juchnowicz, mieszkanka Ligoty Pięknej, obchodziła Jubileusz 90-lecia urodzin. Wójt Jakub Bronowicki odwiedził Jubilatkę, złożył jej życzenia wielu lat życia  w zdrowiu i pogody ducha oraz przekazał list gratulacyjny, kwiaty i prezenty. Pani Janinie towarzyszył mąż Romuald oraz rodzina.

Pani Janina urodziła się w Brześciu nad Bugiem. Wspólnie z mężem, z którym jest w związku małżeńskim od 67 lat, prowadzili gospodarstwo rolne. Dodatkowo Pani Janina pracowała jako księgowa w kołchozie. W 1952 roku małżonków wywieziono do miejscowości Terpiłowicze, gdzie pracowali przez 5 lat. Następnie wrócili na ziemie polskie i osiedlili się w Ligocie Pięknej, gdzie prowadzili własne gospodarstwo rolne.

Państwo Juchnowiczowie wspólnie wychowali trzech synów, doczekali się 5 wnuków i 3 prawnuków.

Jubilatce życzymy dużo zdrowia oraz radości życia.