Wójt Jakub Bronowicki oraz skarbnik Konrad Buczek podpisali umowę na zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wiszni Małej. Podpisanie umowy rozpoczyna prace rewitalizacyjne w naszej gminie, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonawcą prac będzie firma Ravea Sp. z o.o. z Wrocławia.

W ramach zadania powstanie atrakcyjna i przyjazna mieszkańcom przestrzeń publiczna. Teren zostanie uporządkowany, obsadzony roślinami i podzielony ciągami pieszymi, przy których będą stały ławki. Zostanie zamontowana wiata przystankowa wraz z elektronicznymi tablicami odjazdów i przyjazdów busów, zostaną postawione elementy małej architektury. Dodatkowo powstaną w tym miejscu dwa miejsca postojowe dla rowerów, dostępne bezpośrednio z głównego ciągu pieszego oraz przy wiacie przystankowej.
Wartość zadania to ok. 550 tys. zł