W wiszeńskim parku przypałacowym zostaną zamontowane kolejne lampy. Wójt Jakub Bronowicki oraz skarbnik Konrad Buczek podpisali umowę z firmą „Volt-tim Dariusz Rudnicki” na wykonanie linii kablowej o długości 285 mb oraz montaż 8 słupów wraz lampami parkowymi typu LED. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej w ramach LGD”. Wartość umowy to ok. 77 tys. zł.

To kolejny etap projektu, którego celem jest zwiększenie funkcyjności parku w zakresie sportowo – rekreacyjnym. Stanowi on uzupełnienie już zrealizowanego projektu rewitalizacji parku ze środków Odnowy Dolnośląskiej Wsi, w którym wykonano montaż oświetlenia, elementów małej architektury oraz urządzeń siłowni zewnętrznej. Dzięki projektowi powstanie spójna ścieżka zdrowia z wyposażeniem i oświetleniem umożliwiająca wykorzystanie parku na ćwiczenia terenowe dla dzieci z pobliskiej SP Wisznia Mała umiejscowionej w pałacu okolonym parkiem. Kompleksowa rewitalizacja parku przywróci jego funkcję rekreacyjną poszerzając ją o możliwość aktywnego wypoczynku (siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia). Dzięki temu Wisznia Mała, centrum gminy, uzyska atrakcyjny teren dla rekreacji położony pośród najcenniejszego zabytku w miejscowości – pałacu wraz z zabytkowym parkiem.