Na drogach naszej gminy trwają prace budowlane. Na ukończeniu jest przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Wisznia Mała/Ligota Piękna, ulicy Letniskowej w Ligocie Pięknej, ulicy Wierzbowej w Rogożu oraz ulicy Łąkowej w Krynicznie (droga gminna nr 104933D relacji Kryniczno-Psary). Ulica Łąkowa w Krynicznie już ma nową nawierzchnię bitumiczną. Podobnie jest na ulicy Leśnej w miejscowości Wisznia Mała/Ligota Piękna. Pozostały do wykonania chodniki oraz zjazdy. Na ulicy Letniskowej w Ligocie Pięknej oraz Wierzbowej na odcinku długości 150 mb w Rogożu trwają przygotowania do położenia nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonania poboczy.

Trwają również prace przygotowawcze do budowy I etapu chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie, który obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Osiedlową.Natomiast niedługo rozpocznie się końcowy etap budowy chodnika wzdłuż ulicy Stawowej w Rogożu, od ulicy Lipowej do wysokości z ul. Słoneczną.

Realizowane są także prace przy wykonaniu ścieżki rowerowej z Wiszni Małej do Strzeszowa. W br. zostanie również wykonany odcinek nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej w Szewcach. Pogoda sprzyja wykonawcom i mamy nadzieję, że planowane zadania zostaną wykonane.