W środę 10 października odbyła się pierwsza inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Uczestniczyło w niej 16 nowo wybranych radnych z terenu gminy Wisznia Mała. Wszystkich członków Rady oraz przybyłych gości powitał wójt Jakub Bronowicki. Do momentu wybrania Przewodniczącego Rady obrady prowadził najstarszy z radnych Karol Michałek. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnych, a następnie przyjęciu od wójta zaświadczenie o wyborze na radnego.

W dalszej części przystąpiono do wyboru prezydium. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego został wybrany Oskar Bielak. Jego zastępcą został Krzysztof Matysiak, a sekretarzem Alan Gruby. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała powołana do tego celu Komisja Skrutacyjna w składzie Maria Bomba, Krzysztof Buczak i Adam Pakulski.

Kolejnym punktem sesji był wybór dwóch radnych na członków komisji dotyczącej Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Zostali nimi Karol Michałek i Maria Grzegorczyk. Na zakończenie wójt złożył gratulacje nowo wybranym radnym.

Radnym życzymy wielu sukcesów w działaniach podejmowanych na rzecz młodzieży oraz satysfakcji z pełnienia tak istotnej funkcji.

Radni kadencji 2018-2020

Oskar Bielak – Przewodniczący

Krzysztof Matysiak – Zastępca Przewodniczącego

Alan Gruby – Sekretarz

Wiktoria Bagińska

Weronika Biernat

Maria Bomba

Aleksandra Borowska

Krzysztof Buczak

Maciej Falów

Maria Grzegorczyk

Maja Kwiecień

Karol Michałek

Arkadiusz Opaliński

Adam Pakulski

Aleksander Połowczuk

Patrycja Sobków