Wójt Jakub Bronowicki podpisał umowę na zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ulicy Spacerowej w Krynicznie. Wykonawcą prac będzie firma Ravea Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość zadania to 744150,00 zł.

W Krynicznie zostaną wykonane chodniki oraz wydzielone miejsca zielone z elementami małej architektury tj. ławki, donice z kwiatami, zostanie odrestaurowana pompa wodna i postawiony pomnik kryniczanki. Dodatkowo wydzielone zostaną miejsca postojowe dla samochodów. Z myślą o rowerzystach zostanie zamontowana wiata parkingowa i stojaki na rowery. Ponadto istniejące oświetlenie terenu zostanie wzbogacone o latarnie parkowe z oprawami LED.

Rewitalizacja w Krynicznie to jeden z trzech projektów realizowanych w ramach zadania pt. „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała”. Całe zadanie obejmuje zagospodarowanie centrów wsi w Krynicznie i Wiszni Małej oraz terenu wokół przyszłej świetlicy wiejskiej w Strzeszowie i jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.