Gmina Wisznia Mała otrzymała dofinansowanie na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 roku. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a jej prognozowana wartość to 15 300,00 złotych. Dzięki dotacji oraz środkom z budżetu na przełomie lipca i sierpnia tego roku będziemy mogli odebrać ten niebezpieczny odpad od mieszkańców gminy, którzy złożyli podanie o jego zabranie.

Azbest, zawarty w eternicie, występuje często w pokryciach dachowych jako cementowo - włóknowe płyty faliste. Same pokrycia dachowe bezpośrednio nie są niebezpieczne. Wyjątkową ostrożność należy zachować podczas demontażu tego rodzaju pokrycia, ponieważ w trakcie łamania lub cięcia uwalnia się drażniący i rakotwórczy pył, który może wywoływać groźne dla życia choroby. Dlatego przy ściąganiu go z dachu najlepiej zatrudnić odpowiednią firmę, a azbest, do czasu odebrania z działki, złożyć w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla środowiska, ani dla nas samych.

Jeśli na działce znajduje się tego rodzaju odpad to należy złożyć wniosek o jego odbiór do Urzędu Gminy Wisznia Mała, podając adres i jego ilość. Kolejną akcję odbioru azbestu od mieszkańców planujemy w roku 2019.