Wójt Jakub Bronowicki odwiedził mieszkankę Wiszni Małej, Panią Annę Cygan, która obchodziła Jubileusz 95 – lecia urodzin!Jubilatka przyjęła serdeczne życzenia, kwiaty, list gratulacyjny oraz upominki.

Pani Anna pochodzi z Limanowej. W 1950 roku przeprowadziła się do miejscowości Gnojna, gdzie poznała swojego męża. Następnie wspólnie zamieszkali w Malinie, a w 1965 roku ostatecznie przenieśli się do Wiszni Małej.


Jubilatka przez wiele lat pracowała w WZM we Wrocławiu, a następnie w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej. Przez całe życie była osobą bardzo aktywną i pogodną, a jej dom był otwarty dla wszystkich.Do jej ulubionych zajęć należało haftowanie i dzierganie na szydełku oraz gotowanie. Udzielała się również w kole gospodyń wiejskich i należała do Zespołu Ludowego Malinianie, który działał przy Ośrodku Kultury. Występując w zespole odnosiła sukcesy, np. w 1988 roku otrzymała I miejsce w kategorii solistów w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, Obrzędowych i Jasełkowych w Wołowie. Spotkanie w domu Pani Anny upłynęło w rodzinnej atmosferze i było doskonałą okazją do wspomnień. Mąż Pani Anny wraz z córką pokazywali zdjęcia, dyplomy oraz zaprezentowali bardzo misternie wyhaftowany przez Jubilatkę gorset.

Pani Anna razem z mężem wychowała 5 dzieci oraz doczekała się 11 wnuków, 14 prawnuków i 3 praprawnuków.

Zacnej Jubilatce i jej najbliższym życzymy zdrowia oraz pogody ducha.