• brak elementów do wyświetlenia

2016-09-09

I Wiszeńska (za)Dyszka

W naszej gminie jogging uprawia coraz więcej ludzi. Jak dotąd nie było jednak cyklicznej imprezy dla fanów biegania. Zmieni to Wiszeńska (za)Dyszka, która odbędzie się pierwszego października w Ligocie Pięknej.

czytaj więcej

pozostałe aktualności


Gmina Wisznia Mała na pierwszym miejscu!

2016-09-23

Gmina Wisznia Mała na pierwszym miejscu!

Gmina Wisznia Mała własnymi siłami przygotowała projekt unijny pn. „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” obejmujący: zajęcia dodatkowe dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych w Krynicznie, Szewcach i Wiszni Małej; wyposażenie pracowni przedmiotowych w w/w szkołach; zajęcia pozaszkolne w laboratoriach i placówkach badawczych dla uczniów w/w...


Konsultacje społeczne

2016-09-22

Konsultacje społeczne

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".


2016-09-21

28.09.2016 r. sesja Rady Gminy Wisznia Mała

Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 28 września 2016 r. o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1.


Spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla organizacji pozarządowych

2016-09-21

Spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla organizacji pozarządowych

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów. W...


Występ orkiestry im. Telemanna w Krynicznie

2016-09-20

Występ orkiestry im. Telemanna w Krynicznie

W kościele p.w. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krynicznie w ostatnią niedzielę, 18 września odbył się kolejny koncert w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.


Ogłoszenie o konkursie FIO 2017

2016-09-12

Ogłoszenie o konkursie FIO 2017

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie z prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz zasad ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd Wojewódzki, sala 1221, plac Powstańców Warszawy Wrocław. Termin spotkania 14 września 2016 r.