Agnieszka Jaworska – kierownik referatu

Tel. 71 308 48 50

a.jaworska@wiszniamala.pl


Grzegorz Lisiecki – stanowisko ds. geodezji

Tel. 71 308 48 52

g.lisiecki@wiszniamala.pl


Aldona Nowak - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Tel. 71 308 48 53

a.nowak@wiszniamala.pl


Anna Rabajczyk – stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Tel. 71 308 48 54

a.rabajczyk@wiszniamala.pl


Ksenia Dunajska – stanowisko ds. planowania przestrzennego

Tel. 71 308 48 51

k.dunajska@wiszniamala.pl


Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego