Konrad Buczek – skarbnik

k.buczek@wiszniamala.pl

Teresa Czaniecka – zastępca skarbnika

Tel. 71 308 48 61


Elżbieta Baryś - stanowisko ds. wymiaru podatków

Tel. 71 308 48 62

Alicja Kozal - stanowisko ds. finansowych

Tel. 71 308 48 64

Teresa Kuczaj - stanowisko ds. finansowych

Tel. 71 308 48 65

Alicja Wróblewska – stanowisko do spraw finansowych

Tel. 71 308 48 67

Renata Łysakowska - stanowisko ds.  rozliczeń podatkowych

Tel. 71 308 48 66

Agnieszka Połozowska – stanowisko ds. finansowych, kadr i płac

Tel. 71 308 48 63

Anna Klin – stanowisko ds. finansowych i podatków od środków transportowych

Tel. 71 308 48 69


Zadania Referatu Finansowego