Konrad Buczek – skarbnik

k.buczek@wiszniamala.pl

Teresa Czaniecka – zastępca skarbnika

t.czaniecka@wiszniamala.pl


Elżbieta Baryś - stanowisko ds. wymiaru podatków

Tel. 71 308 48 62

e.barys@wiszniamala.pl

Alicja Kozal - stanowisko ds. finansowych

Tel. 71 308 48 64

a.kozal@wiszniamala.pl

Teresa Kuczaj - stanowisko ds. finansowych

Tel. 71 308 48 65

t.kuczaj@wiszniamala.pl

Alicja Wróblewska – stanowisko do spraw finansowych

Tel. 71 308 48 67

a.wroblewska@wiszniamala.pl

Renata Łysakowska - stanowisko ds.  rozliczeń podatkowych

Tel. 71 308 48 66

r.lysakowska@wiszniamala.pl

Agnieszka Połozowska – stanowisko ds. finansowych, kadr i płac

Tel. 71 308 48 63

a.polozowska@wiszniamala.pl

Anna Klin – stanowisko ds. finansowych i podatków od środków transportowych

Tel. 71 308 48 69

a.klin@wiszniamala.pl


Zadania Referatu Finansowego