Joanna Adamek – kierownik referatu

j.adamek@wiszniamala.pl


Waldemar Bardian – stanowisko ds. planowania przestrzennego

Tel. 71 308 48 51

w.bardian@wiszniamala.pl

Grzegorz Lisiecki – stanowisko ds. geodezji

Tel. 71 308 48 52

g.lisiecki@wiszniamala.pl

Aldona Nowak - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Tel. 71 308 48 53

a.nowak@wiszniamala.pl

Anna Rabajczyk – stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Tel. 71 308 48 54

a.rabajczyk@wiszniamala.pl


Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego