Joanna Adamek – kierownik referatu

j.adamek@wiszniamala.pl


Arkadiusz Drajczyk – stanowisko ds. planowania przestrzennego

Tel. 71 308 48 51

Grzegorz Lisiecki – stanowisko ds. geodezji

Tel. 71 308 48 52

Aldona Nowak - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Tel. 71 308 48 53

Anna Rabajczyk – stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Tel. 71 308 48 54Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego