Mariusz Fedzin – sekretarz

m.fedzin@wiszniamala.pl


Magdalena Szatkowska – stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. 71 308 48 42

Paulina Wieczorkiewicz – stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. 71 308 48 43

Mateusz Wawrzykowski – stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. 71 308 48 43

Agnieszka Jeżewska – stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. 71 308 48 41

Marzena Kowalska - stanowisko ds. administracyjnych i obsługa Rady Gminy
Tel. 71 308 48 01

Stefania Horyniecka - stanowisko ds. administracyjnych i obsługa Rady Gminy
Tel. 71 308 48 02

Anna Sobczyk - referent ds. obsługi biura rady gminy i archiwum zakładowego
Tel. 71 308 48 68


Zadania Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich