Joanna Kubacka – po kierownika referatu

j.kubacka@wiszniamala.pl

Michał Koziński – zastępca kierownika referatu

Tel. 71 308 48 21


Marcin Buczak – stanowisko ds. ochrony środowiska

Tel. 71 308 48 30

Anna Cieżak-Bałdyga – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i komunalnej

Tel. 71 308 48 22

Grzegorz Hupa – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych

Tel. 71 308 48 36

Rafał Jurneczko – stanowisko ds. funduszy europejskich

Tel. 71 308 48 37

r.jurneczko@wiszniamala.pl

Aleksandra Maciejewska – stanowisko ds. gospodarki odpadami

Tel. 71 308 48 32

Monika Krymuza - stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Tel. 71 308 48 23

Joanna Łopuszyńska–Kogut – stanowisko ds. ochrony środowiska

Tel. 71 308 48 31

Marzena Tynecka - stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Tel. 71 308 48 24

Agnieszka Dzierżek - stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Tel. 71 308 48 38

Agnieszka Kęska - stanowisko ds. funduszy europejskich

Tel. 71 308 48 37Zadania Referatu Remontowo - Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska