Joanna Kubacka – po kierownika referatu

j.kubacka@wiszniamala.pl

Michał Koziński – zastępca kierownika referatu

Tel. 71 308 48 21

m.kozinski@wiszniamala.pl


Marcin Buczak – stanowisko ds. ochrony środowiska

Tel. 71 308 48 30

m.buczak@wiszniamala.pl

Anna Cieżak-Bałdyga – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i komunalnej

Tel. 71 308 48 22

a.baldyga@wiszniamala.pl

Grzegorz Hupa – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych

Tel. 71 308 48 36

g.hupa@wiszniamala.pl

Rafał Jurneczko – stanowisko ds. funduszy europejskich

Tel. 71 308 48 37

r.jurneczko@wiszniamala.pl

Aleksandra Maciejewska – stanowisko ds. gospodarki odpadami

Tel. 71 308 48 32

a.maciejewska@wiszniamala.pl

Monika Krymuza - stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Tel. 71 308 48 23

m.krymuza@wiszniamala.pl

Joanna Łopuszyńska–Kogut – stanowisko ds. ochrony środowiska

Tel. 71 308 48 31

j.lopuszynska@wiszniamala.pl

Marzena Tynecka - stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Tel. 71 308 48 24

m.tynecka@wiszniamala.pl

Agnieszka Dzierżek - stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Tel. 71 308 48 38

a.dzierzek@wiszniamala.pl


Zadania Referatu Remontowo - Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska