obraz na stronie Ankieta komunikacyjna na potrzeby uzyskania dofinansowania infrastruktury transportowej

Celem zwiększenia możliwości publicznego transportu zbiorowego gmina Wisznia Mała pozyskuje dofinansowanie zewnętrzne na szeroko pojętą infrastrukturę transportową, w tym m.in. na budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok, peronów i wiat autobusowych, parkingów dla samochodów i rowerów. 

Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej sposobu podróżowania przez mieszkańców gminy, w szczególności dla osób kierujących się do Wrocławia.  Dane z ankiety są niezbędne do przygotowania kolejnych wniosków o dofinansowanie w/w działań na terenie gminy.