W styczniu 2020 roku rozpocznie się realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom typu A i C. Program kierowany jest do dzieci urodzonych w roku 2018 i 2019, które ukończyły 12 miesiąc życia - zamieszkałych w gminie Wisznia Mała, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do szczepienia objętego programem.

Celem Programu jest zwiększenie skuteczności zapobiegania zakażeniom bakterią Neisseria meningitidis i zmniejszenie zachorowalności mieszkańców gminy Wisznia Mała na choroby wywołane poprzez w/w bakterię m.in. zapalenie opon mózgowych.

Program będzie realizowany w latach 2019 – 2021 z możliwością jego kontynuacji w latach następnych.

Szczepienie realizuje:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej ul. Wrocławska 4a

RODZICE NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT- PROGRAM całkowicie finansowany z budżetu gminy