obraz na stronie Karty Aglomeracyjne dla zameldowanych mieszkańców gminy Wisznia Mała

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska przygotowało Program „Karta Aglomeracyjna”, w ramach którego gmina Wisznia Mała otrzymała 600 kart dla swoich mieszkańców. Z Programu może skorzystać użytkownik, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą stały lub czasowy adres zameldowania w gminie Wisznia Mała lub osoba w wieku do 18 lat, pozostająca pod opieką prawną takiego użytkownika.


100 zostało przekazanych do GOPS w Wiszni Małej, a kolejne karty zostaną rozdysponowane pośród mieszkańców gminy podczas wydarzeń gminnych.

Każda Karta zapewnia użytkownikowi uprawnienie do jednorazowego skorzystania z Oferty każdego z sześciu Partnerów Programu, wg regulaminu dostępnego na stronie: https://aglomeracja.wroclaw.pl/aglomeracja-wroclaw...

Dzięki karcie mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać ze zniżki w:

  • Aquapark Wrocław - jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika jednego biletu 2 godzinnego wstępu (baseny rekreacyjne + saunarium + fitness i siłownia + basen sportowy) normalnego albo ulgowego dla jednej osoby.
  • ZOO Wrocław - jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika jednego biletu wstępu normalnego albo ulgowego dla jednej osoby.
  •  Hydropolis - jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika pojedynczego biletu na zwiedzanie Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis dla jednej osoby.
  •  Centrum Historii Zajezdnia - jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika jednego biletu (normalnego lub ulgowego) na zwiedzanie wystawy głównej Centrum Historii Zajezdnia bez przewodnika.
  •  Tarczyński Arena - jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika pojedynczego biletu (normalnego lub ulgowego) na zwiedzanie Stadionu Wrocław z przewodnikiem dla jednej osoby.
  • Mecz WKS Śląsk Wrocław - jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika pojedynczego biletu na mecz Śląska Wrocław na Stadionie Wrocław w sektorze rodzinnym dla jednej osoby.

Kartę Aglomeracyjna będzie można odebrać już w najbliższą niedzielę podczas Jarmarku Wielkanocnego w Strzeszowie. Aby odebrać kartę należy przyjść z wypełnionym wnioskiem lub wypełnić go na miejscu.

W celu potwierdzenia uprawnień do otrzymania Karty Aglomeracyjnej konieczne będzie okazanie do wglądu pracownikowi Urzędu Gminy Wisznia Mała dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zakup biletu normalnego lub ulgowego ze zniżką możliwy jest wyłącznie w kasie Partnera. Zakup nie jest możliwy on-line lub w automatach sprzedażowych.

Przez bilet normalny oraz bilet ulgowy rozumie się rodzaje biletów określone w cenniku danego Partnera pod dokładnie tymi samymi nazwami.

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, ILOŚĆ KART OGRANICZONA!


Wniosek dla osoby pełnoletniej

Wniosek dla osoby niepełnoletniej