Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Wójta Gminy Wisznia Mała dotyczącym ograniczenia obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.