obraz na stronie Konkurencyjne stawki podatku od środków transportu

Przedsiębiorco!

Zapraszamy do gminy Wisznia Mała wszystkich przedsiębiorców, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają środki transportowe podlegające opodatkowaniu. Atrakcyjne stawki podatków to zaplanowane działanie gminy mające na celu rozwój długofalowej współpracy z przedsiębiorcami.

Oferujemy najniższe z możliwych stawki podatku od środków transportowych w naszym rejonie. Dla przedsiębiorcy to podwójna korzyść: przewidywalność kosztów oraz niższa wysokość poniesionych wydatków. Zyskuje też gmina – liczbę zarejestrowanych pojazdów, od których odprowadzany jest podatek.

Jeśli chcecie być naszymi podatnikami wystarczy:

  •     mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terenie gminy Wisznia Mała lub
  •     na terenie gminy Wisznia Mała znajdować się musi zakład lub wydzielona jednostka posiadająca środki transportowe - w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, oraz
  •     dokonać zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej i złożyć deklarację DT-1,
  •     dokonać zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych) na podstawie podjętej uchwały zarządu spółki o utworzeniu dodatkowego oddziału firmy oraz złożyć deklarację DT- 1.


Aktualne stawki podatków:

Uchwałą nr VIII/XXVI/277/20 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Link do uchwały: https://bip.wiszniamala.pl/a,21672,sesja-rady-gminy-z-dnia-30112020.html