10 marca odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego powołanego przez wójta Gminy Wisznia Mała Jakuba Bronowickiego. Posiedzenie dotyczyło bieżącej sytuacji na terenie gminy Wisznia Mała w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa COIVD-19.

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego zapoznał się z informacją Wójta Gminy Wisznia Mała dotyczącą sytuacji na terenie powiatu trzebnickiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Na dzisiaj nie stwierdzono osoby zarażonej w/w wirusem. Kwarantannie na terenie powiatu trzebnickiego poddano 21 osób. Przedstawiono informację o decyzjach Wojewody i Państwowej Straży Pożarnej w związku z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie województwa dolnośląskiego.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje będące podsumowaniem posiedzenia:

  • W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy Wisznia Mała, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
  • Rekomenduje się mieszkańcom unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.
  • W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęca się do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.
  • Apeluje się o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: 

www.gis.gov.pl, https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/https://www.gov.pl/web/koronawirus

i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

  • Apeluje się o się o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.
  • Apeluje się do osób wracających z regionu, gdzie występuje koronawirus, o powiadomieniu telefonicznym o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Trzebnicy, tel. alarmowy: ( +48 ) 783 - 903 - 906