obraz na stronie Nowe zasady obsługi klienta w Urzędzie Gminy Wisznia Mała obowiązujące od 12 kwietnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy!


Przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad obsługi klienta w Urzędzie Gminy Wisznia Mała obowiązujące od 12 kwietnia 2021 roku.Zarzadzenie WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 09.04.2021 r.