obraz na stronie Nowe zasady obsługi klienta w Urzędzie Gminy Wisznia Mała obowiązujące od 20 marca 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy!


Przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad obsługi klienta w Urzędzie Gminy Wisznia Mała obowiązujące od 20 marca 2021 roku.KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 20.03.2021 r.SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY MIESZKAŃCY

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z zagrożeniem chorobą zakaźną COVID-19, w tym nowymi obostrzeniami wprowadzonymi od dnia 20 marca 2021 r. przez Radę Ministrów w drodze Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców informujemy, że


od dnia 22 marca 2021 do 9 kwietnia 2021 roku
Urząd Gminy Wisznia Mała będzie nieczynny dla bezpośredniej obsługi interesantów.


Kontakt z pracownikami Urzędu jest możliwy:
̶drogą telefoniczną tel. 71 308 48 00,
̶za pośrednictwem poczty elektronicznej ug_wisznia@wiszniamala.pl,
̶poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP/c9496eltms/skrytka,
̶fax 71 312 70 68.


Numery telefonów i adresy dostępne są również na stronie internetowej: www.wiszniamala.pl.


Interesanci będą przyjmowani jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. odbiór dowodów osobistych), po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty z pracownikiem UG telefonicznie (tel. 71 308 48 43) lub za pośrednictwem internetu – po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy.


Wszelkie pisma, wnioski, podania, deklaracje należy składać w miarę możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP.


Jednocześnie informujemy, że na fronciebudynku Urzędu Gminy przy ul. Wrocławskiej 9 zamontowana jest brązowa SKRZYNKA PODAWCZA, do której należy wrzucać powyższe dokumenty. Weryfikacja złożonych dokumentów nastąpi po ich złożeniu, a Interesanci będą informowani drogą telefoniczną lub elektroniczną o konieczności ich uzupełnienia.


W związku z powyższym – na dokumentach prosimy podawać nr telefonów i adresy e-mail.Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.