WSPIERAJ LOKALNIE – wspieraj lokalne Organizacje Pożytku Publicznego - rozlicz PIT 2020 w gminie Wisznia Mała.


Aplikacja „Rozlicz PIT w Wiszni Małej” umożliwia bezpłatne skorzystanie z programu do rozliczeń podatku dochodowego przy zachowaniu wpływów z 1%, wspierając lokalne organizacje pożytku publicznego. Rozliczając swoje dochody możemy przekazać dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wisznia Mała 1% podatku. Wystarczy tylko przy wypełnianiu PIT-u wejść na zakładkę „Przekaż 1%” i wyświetlą nam się organizacje pozarządowe uprawnione do skorzystania z 1%.

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.