obraz na stronie Wspólna Polityka Rolna 2023-2027 - konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.Ten etap konsultacji społecznych dokumentu  potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r.

Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, pod koniec roku, do Komisji Europejskiej. Każda sugestia jest niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Wniesione uwagi zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Dlatego zapraszamy do udziału w kolejnym etapie konsultacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje . Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo.

Obraz przedstawiający Wspólna Polityka Rolna 2023-2027 - konsultacje społeczne



Załączniki