obraz na stronie Zaplanuj przebieg nowych dróg rowerowych!

Wrocław rozpoczął prace nad stworzeniem dokumentu pn. „Plan działań rowerowych do 2030 roku”, który obejmuje m.in. plany infrastruktury rowerowej łączącej wrocławską sieć tras rowerowych z gminami ościennymi, w tym z gminą Wisznia Mała. Dokument ma być gotowy do końca 2021 roku.

Jednym z elementów przygotowania w/w Planu jest zebranie opinii w trybie konsultacji społecznych. Podczas ich trwania zbadane zostanie zapotrzebowanie społeczne w zakresie rozwoju ruchu rowerowego, w tym priorytetów realizacyjnych budowy tras rowerowych.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w ankiecie i wypowiedzenia się odnośnie połączeń rowerowych z Wrocławiem.

Konsultacje właśnie się rozpoczęły i będą trwały do dnia 13 lipca 2021 r. Komplet informacji i materiałów dostępny jest na wrocławskiej platformie konsultacyjnej Wrocław Rozmawia:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-rozwijac-komunikacje-rowerowa

Informacje na ten temat można też znaleźć tutaj:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jaka-powinna-byc-polityka-rowerowa-miasta-do-roku-2030


Wypowiedz się na temat priorytetów polityki transportowej i komunikacyjnej aglomeracji wrocławskiej.

Przypominamy, że trwają prace nad kompleksowym planem rozwoju transportu i komunikacji na terenie aglomeracji wrocławskiej obejmującej 38 gmin + Wrocław. Dokument nazywa się „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW ) – zamiennie używany jest też anglojęzyczny akronim: „SUMP” („Sustainable Urban Mobility Plan”).

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. trwa II etap konsultacji społecznych. Kolejny III etap odbędzie się we wrześniu 2021 roku. Zachęcamy do wzięcia udziału i wypowiedzenia się m.in. w takich kwestiach jak:

 • Czy należy zmniejszać ruch samochodów prywatnych wjeżdżających do Wrocławia z gmin ościennych?
 • Czy należy wprowadzić opłaty za wjazd autem prywatnym do centrum Wrocławia?
 • Czy należy zmniejszać, czy też zwiększać liczbę miejsc parkingowych we Wrocławiu oraz w gminach ościennych?
 • Czy należy zwiększyć liczbę linii autobusowych na linii Wisznia Mała – Wrocław?
 • Czy należy zwiększyć liczbę przystanków autobusowych w gminie Wisznia Mała?
 • W jaki sposób należy wykorzystać dwie linie kolejowe przebiegające przez gminę Wisznia Mała?
 • Czy należy budować centra przesiadkowe i obiekty typu „Parkuj i Jedź”, a jeśli tak, gdzie je zlokalizować?
 • Jaki jest akceptowalny poziom opłat za komunikację zbiorową (pociąg, autobus, tramwaj)?
 • Czy należy wprowadzić jeden, wspólny bilet aglomeracyjnych na wszystkie rodzaje komunikacji zbiorowej we Wrocławiu i całym obszarze aglomeracji wrocławskiej?
 • Czy należy dążyć do rozszerzenia usług krótkoterminowego wynajmu aut (samochód na minuty) także o gminny wokół Wrocławia?
 • Czy należy rozbudować infrastrukturę rowerową na terenie aglomeracji, a jeśli tak to jaki powinien być przebieg dróg rowerowych, gdzie umiejscowić wiaty rowerowe, ile powinno być miejsc postojowych dla rowerów itd.?

Swoje uwagi można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@lpw-consulting.pl

Link do informacji o konsultacjach społecznych na stronie Wrocławia:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/plan-zrownowazonej-mobilnosci-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-wroclawia-drugi-etap-konsultacji