Gmina Wisznia Mała w partnerstwie z gminą Oborniki Śląskie oraz Czernicą otrzymała kolejne pieniądze z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej  Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”. 

W naszej gminie zostanie wykonana termomodernizacja świetlicy w Krynicznie i Malinie oraz szkoły w Szewcach, co korzystnie wpłynie na funkcjonowania tych obiektów poprzez obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawi estetykę budynków.

Ponadto działania te przyczynią się do realizacji polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wartość projektu dla gminy Wisznia Mała to ok. 3,5 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 1,4 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach RPO WD. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to III kwartał 2018 r.