Po raz kolejny gmina Wisznia Mała znalazła się w czołówce gmin w Polsce! W środę 12 września w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podczas której otrzymaliśmy tytuł Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Uroczystą Galę poprzedziła X Debata Ekspertów Flu Forum 2018, podczas której była okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji państwowych, towarzystw medycznych oraz wszystkich interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz upowszechniania profilaktyki grypy w Polsce.

Po zakończeniu debaty odbyło się wręczenie nagród Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Nagrodę w imieniu wójta Jakuba Bronowickiego odebrała Kierownik SPZOZ w Wiszni Małej Bożena Kołpak, która realizuje program w Ośrodku Zdrowia. Serdecznie za to dziękujemy Pani Kierownik oraz całemu personelowi przychodni.

Od 2013 roku gmina Wisznia Mała prowadzi bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Inicjatorem wdrożenia projektu był Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki oraz Rada Gminy. Mając świadomość jak niebezpieczną chorobą jest grypa, szczególnie dla osób starszych, darmowe szczepienia zostały przewidziane dla mieszkańców gminy, którzy ukończyli 65 rok życia. W związku z tym, że szczepienia cieszą się dużym zainteresowaniem, od 2016 roku szczepieniami zostały objęte osoby, które ukończyły 60 rok życia. Osoby zakwalifikowane do szczepienia były szczepione szczepionką Vaxigrip w Ośrodku Zdrowia w Wiszni Małej.

Gmina Wisznia Mała ma świadomość, że na profilaktyce nie należy oszczędność. Dlatego co roku zostają w budżecie zapewnione pieniądze na ten cel. 31 stycznia 2018 roku gmina Wisznia Mała przyjęła Uchwałę Rady Gminy, na mocy której program szczepień przeciwko grypie jest kontynuowany. Pozwoli to zwiększyć liczbę osób zaszczepionych przeciwko grypie wśród populacji objętej programem, a tym samym zapobiegnie zachorowaniom na grypę i występowaniu powikłań pogrypowych.