Na zaproszenie Starosty Powiatu Trzebnickiego Małgorzaty Matusiak we wtorek, 9 kwietnia, sołtysi z gmin Wisznia Mała i Obornik Śl. spotkali się w sali konferencyjnej starostwa. Sołtysom z naszej gminy towarzyszył Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki oraz pani Sławomira Misiura - Hermann. W spotkaniu uczestniczyli również Naczelnicy Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Trzebnickiego.

Sołtysi zapoznali się z prezentacją Jakuba Wilka – prawnika, administratywisty, który przedstawił płaszczyzny współpracy sołectw z innymi podmiotami, w tym ze starostwem. Dyrektorzy poszczególnych jednostek przybliżyli zgromadzonym zakres zadań realizowanych w ich wydziałach bądź placówkach. Poruszono również najważniejsze problemy wsi należących do powiatu trzebnickiego oraz propozycje współpracy między sołectwem a starostwem. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze i było okazją do wzajemnej wymiany uwag i zadania nurtujących pytań. Najgorętszym tematem był stan dróg powiatowych, w tym zakrzaczenia poboczy. Zarząd Powiatu świadomy wielu zaniedbań w tym zakresie wykazał chęć poprawy aktualnego stanu.