Promesa na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Wisznia Mała w 2019 r.

Gmina Wisznia Mała dnia 6 sierpnia 2019 roku otrzymała promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 24 000 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przy wsparciu finansowym w ramach dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Naszą gminę reprezentowała Pani Teresa Czaniecka – Skarbnik Gminy Wisznia Mała, która promesą otrzymała z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego - Marcina Krzyżanowskiego.