Informujemy, że istnieje możliwości skorzystania z głosowania korespondencyjnego przez każdego wyborcę w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r w wyborach na Prezydenta RP. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu należy dokonać

w terminie do 30 czerwca 2020r.


Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

tel. 71-308-48-42, 71-308-48-43https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualn...