Mieszkańcu!

Rozwój naszej gminy może być w twoich rękach. Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania, zwiększasz środki finansowe w budżecie gminy! Ponad 38% procent podatku PIT, który płacisz wraca do gminy zamieszkania na stałe. Zasila jej budżet i pozwala gminie na podejmowanie działań dla dobra wspólnoty i poprawy warunków życia.
Jak to zrobić bez meldunku?

Wskaż w zeznaniu rocznym, jako miejsce zamieszkania: gminę Wisznia Mała, a jako właściwy urząd skarbowy: Urząd Skarbowy w Trzebnicy.Zachęcamy również do zameldowania się w gminie Wisznia Mała i wzięcia udziału w konkursie „Gmina Wisznia Mała najlepsza do życia!”.


Konkurs