Szanowni Pa ństwo,

z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Nr tel: (71) 387 21 59(60), e-mail: trzebnica@krus.gov.pl

Możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówce Terenowej KRUS w Trzebnicy zostaje ograniczona. Udostępnione zostały wrzutnie / urny, w których możliwe jest pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami placówki. Numery telefonów i adresy e-mail będą również dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki KRUS.

Aktualne informacje wraz z INSTRUKCJĄ przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji (w tym zgłoszeń pomocnika/ów do ubezpieczeń w KRUS) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP dostępne są na stronie www.krus.gov.pl oraz na profilu facebook.

Ponadto zachęcamy wszystkich rolników do korzystania z materiałów popularyzatorskich min: kursu e-learningowego dla dzieci, filmów broszur, ulotek oraz do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampani prewencyjnych KRUS.

Zapraszamy również do zapoznania się z wypowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik na temat sytuacji rolników związanej z zagrożeniem epidemicznym oraz dodatkowych świadczeń emerytalnych. Link do materiału znajduje się na stronie www.krus.gov.pl.