Znamy już wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała. Wybory do rady odbyły się 8 października, a uczestniczyli w nich głównie uczniowie wiszeńskich szkół podstawowych, którzy ukończyli 12 lat. W wyniku wyborów wybrano 15 radnych na kadencję trwającą dwa lata.Nowym radnym życzymy by dobrze wykorzystali ten czas, aktywnie działali na rzecz młodzieży oraz włączali się w przedsięwzięcia realizowane w lokalnych społecznościach. A ich zaangażowanie niech dostarcza wielu powodów do dumy z własnych dokonań.