Na ostatniej XXII sesji Rady Powiatu Trzebnickiego uchwalono budżet na 2020 rok. W budżecie znalazły się następujące zadania, które będą realizowane na terenie gminy Wisznia Wała:

- przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1368D relacji Ligota Piękna – Malin – Kryniczno. W ramach tego zadania został już wyłoniony wykonawca I etapu od strony Ligoty Pięknej;

- przebudowa drogi powiatowej nr 1367D wraz z budową drogi pieszo – rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej 342 w miejscowości Szewce. Tutaj również wyłoniono wykonawcę na wykonanie I etapu od ulicy Bocznej do przystanku autobusowego;

- przebudowa drogi powiatowej 1365D Piotrkowiczki – Mienice (III etap). Kontynuacja zadania z lat poprzednich. W bieżącym roku planowane jest ułożenie nowej nawierzchni w części Piotrkowiczek;

- przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej od Strzeszowa do Szewc;

- budowa chodnika przy drodze powiatowej 1369D - Szewce ul. Nowa (projekt). W ramach inwestycji zostanie opracowany dokument przedłużenia chodnika na ulicy Nowej w Szewcach;

- obecnie dobiega końca wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Ozorowicach, co pozwoli na jego realizację;

- przyznanie dofinansowania na remont zabytku na terenie naszej gminy (kościół Niepokalanego Serca NMP w Wysokim Kościele);

- w ramach pozyskanych oszczędności w 2020 roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Machnicach.

Łącznie z budżetu powiatu trzebnickiego planowane jest przeznaczenie na rok 2020 ok. 1,2 mln zł na działania inwestycyjne. Natomiast opracowywane dokumenty projektowe pozwolą na pozyskiwanie środków i realizację zadań w przyszłych latach.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania będą wykonane wyniesienia przejść dla pieszych na drogach powiatowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Warto zaznaczyć, iż przeznaczone w 2019 roku i zaplanowane na 2020 rok środki z powiatu trzebnickiego na realizację zadań już znacznie przewyższyły pulę środków, które otrzymała gmina w poprzedniej kadencji w latach 2014 – 2018.