Gmina Wisznia Mała uprzejmie informuje, że w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w tym Dnia Bez Samochodu w dniu 22.09.2020r. nie będą pobierane od pasażerów opłaty za przejazd środkami komunikacji gminnej
i międzygminnej
na obszarze Gminy Wisznia Mała, tj:

- Linia nr 611, 612 i 613

- Linia nr 930 i 908