obraz na stronie Bezpłatne porady ekspertów nt. prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP oferuje bezpłatne usługi informacyjne z zakresu prawa oraz polityk i programów UE, internacjonalizacji przedsiębiorstw, innowacji i transferu technologii.

Konsultanci:

  • odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje UE), obejmujących w szczególności dziedziny takie jak: handel wewnątrzwspólnotowy, zatrudnianie pracowników, oznakowanie CE, podatki, zamówienia publiczne;
  • pomogą w nawiązaniu współpracy biznesowej i technologicznej z zagranicznymi partnerami;
  • udzielą informacji na temat wsparcia finansowego i organizacyjnego dostępnego w ramach programów Komisji Europejskiej.

Pytania można zadawać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie PARP:
https://www.een.org.pl/een/bezplatne-porady-naszych-ekspertow.