obraz na stronie Informacja dla przedsiębiorców ...

posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wisznia Mała

Przypominamy o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim ( t. j. 2021r.) oraz o konieczności dokonania opłaty I raty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rachunek Gminy Wisznia Mała BS Trzebnica nr 72 9591 0004 2001 0020 0514 0002 w terminie do 31 stycznia 2022r.