obraz na stronie Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wisznia Mała

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty II raty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rachunek Gminy Wisznia Mała BS Trzebnica nr 72 9591 0004 2001 0020 0514 0002 

w terminie do 31 maja 2023 r.