W poniedziałek 15 lipca droga powiatowa Nr 1365D Piotrkowiczki – Mienice została odebrana. Mieszkańcy nie tylko Mienic, ale całej gminy ze względu na dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, już korzystają z komfortowej i bezpiecznej szosy. Realizacja inwestycji to kontynuacja prac z 2018 roku, kiedy to został wykonany dojazd do miejscowości. Zrealizowana inwestycja to efekt dobrej współpracy gminy Wisznia Mała ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy oraz skutecznego działania naszej radnej powiatowej Sławomiry Misiury - Hermann.

W odbiorze drogi udział wzięli: wicestarosta Grzegorz Terebun wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Pawłem Kaźmierczakiem, wójt Jakub Bronowicki, radna powiatowa Sławomira Misiura – Hermann, radny powiatowy Wiktor Lubieniecki, przedstawiciele wykonawcy firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. oraz sołtys Mienic Alicja Walęcka.

Na drodze o długości 1040 m została położona nowa warstwa nawierzchni bitumicznej, a sama konstrukcja jezdni została wzmocniona. Ponadto zostały wykonane zjazdy do posesji oraz pól. Koszt zadania to ok. 800 tys. zł. Aktualny stan drogi znacznie zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym autobusu szkolnego i komunikacji gminnej.